Rector Leonard Azamfirei

Delegație universitară din Turkmenistan, în vizită la UMFST Târgu Mureș


Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș a primit, în perioada 23 – 25 iunie 2019, vizita unei delegații universitare de la Turkmen State Medical University, singura universitate medicală de stat din Turkmenistan, fondată în anul 1931. Scopul vizitei a fost de a identifica direcții de colaborare Citește mai mult...

Punți academice și științifice între Coreea și România


Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș a primit, în perioada 17 – 19 iunie 2019, vizita unei delegații universitare de la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității Naționale din Seul (Seoul National University - SNU), Coreea de Sud, prilej cu care au fost identificate o Citește mai mult...

Ziua Drapelului Național al României, sărbătorită la UMFST Târgu Mureș


Cu ocazia Zilei Drapelului Național al României, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș va celebra simbolul național prin organizarea, în parteneriat cu Garnizoana Târgu Mureș, a ceremoniei de înălțare a drapelului în data de 26 iunie 2019, începând cu ora 11.30, în campusul universitar. Ziua Drapelului Naţional Citește mai mult...

Raportul Rectorului UMFST Târgu Mureș privind starea Universității în anul 2018, prezentat comunității academice

Teodora Mindru Evenimente, Press Lasă un comentariu   ,

1 Foto raport Leonard AzamfireiRectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, a prezentat miercuri, 20 martie 2019, în cadrul unei ședinței festive a Senatului UMFST Târgu Mureș, raportul privind starea Universității în anul 2018.

„Raportul anual al Rectorului este o componentă a răspunderii publice asumată de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, în concordanță cu prevederile art. 124 și art. 130 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și cu prevederile Cartei Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș.

Acest Raport analizează starea Universității pe anul calendaristic 2018 în lumina Planului strategic de dezvoltare instituțională a Universității pentru perioada 2016-2020 și a Planului operațional al Universității pe anul 2018. Documentul conține date obiective, cuantificabile, legate de domeniile principale ale activității instituției, dar și interpretarea, acolo unde este cazul, a dinamicii unor realități.

Privind retrospectiv, 2018 a fost anul unificării Universității de Medicină și Farmacie cu Universitatea „Petru Maior”, demers legiferat de Hotărârea de Guvern nr. 735/2018. Procesul de fuziune a fost extrem de complex din punct de vedere administrativ, impunând o adaptare din mers în vederea funcționării noii structuri create. Din acest motiv, pe alocuri Raportul actual păstrează anumite informații care au specificitatea pentru una sau alta din cele două universități care au fuzionat.

Însă, în paralel, au continuat demersurile legate de reforma curriculară în structurile care au aparținut UMF, precum și investițiile în infrastructură.

Activitatea echipei aflate la conducerea Universității în această perioadă a urmărit aplicarea unor strategii și a unor măsuri de dezvoltare instituțională pe termen lung pentru creșterea vizibilității universității în plan intern și internațional, pentru consolidarea reputației sale de instituție de prestigiu și pentru întărirea stabilității sale financiare și administrative”, a transmis prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

2 Foto raport rector

În acest moment, UMFST Târgu Mureș are 6 facultăți: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe și Litere și Facultatea de Economie și Drept. De asemenea, UMFST are o instituție de studii doctorale, care are în structura sa două componente: Școala Doctorală de Medicină și Farmacie și Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate. La acestea se adaugă numeroase structuri administrative care au un rol suport pentru activitățile didactice.

„În ceea ce privește situația programelor de studii, la nivelul UMFST Târgu Mureș, avem, în acest moment, 66 de programe de studii universitare de licență și masterat, dintre care 35 sunt programe de licență (14 la UMF și 21 la UPM) și 31 de programe la nivel de masterat (12 la UMF și 19 la UPM). Cred că este o universitare comprehensivă, care cuprinde foarte multe domenii, multe dintre ele sunt și devin complementare, astfel încât universitatea are potențial să dezvolte foarte multe activități în cooperare unele cu altele”, a arătat Rectorul UMFST Târgu Mureș.

În privința numărului de studenți, la nivel de licență sunt 7.850 de studenți, dintre care 3.235 la buget la linia română, 1.300 la buget la linia maghiară și 12 la linia engleză, iar restul sunt studenți cu taxă și studenți străini. La nivel de master, sunt 1.034 de studenți, dintre care 574 la buget și restul sunt studenți cu taxă. Astfel, la licență și la master sunt 4.452 de studenți la Medicină, 906 la Medicină Dentară, 696 la Farmacie, 800 la Inginerie, 600 la Științe și Litere și la Economie și 1.322 la Economie și Drept.

„Suntem într-un trend crescător în privința numărului de rezidenți. În acest moment, în centrul nostru universitar sunt 1.732 de rezidenți, majoritatea dintre ei la programele de medicină. În total, avem aproape 10.870 de studenți. Luând în calcul programul din Hamburg, anul viitor vom avea la UMFST Târgu Mureș peste 11.000 de studenți înmatriculați într-o formă sau alta”, a precizat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Se observă o creștere în privința cursurilor postuniversitare din zona medico-farmaceutică. Anul trecut, s-au organizat 63 de cursuri.

„Și pentru că  învățământul fără cercetare este probabil amputat, trebuie să remarc un trend ascendent care ne bucură pe care fiecare dintre noi, fiindcă la nivel de universitate avem, în 2018, 260 de articole ISI in extenso, în creștere față de anul precedent. Este important de precizat în ce reviste s-au publicat aceste articole, care este factorul de impact: 0,93 la Medicină, 0,73 la Medicină Dentară și 0,58 la Farmacie. Avem 9.000 de citări la nivel de universitare și un index hirsch de 33. Mergând spre UPM, aici avem 10,25 lucrări indexate ISI, cu un factor de impact care diferă în funcție de posibilitățile de publicare care există în zonele celor 3 facultăți”, a prezentat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

„Se observă o creștere semnificativă a numărului de proiecte de cercetare depuse de către UMF în anul 2018. Iată că am câștigat 30 de proiecte, față de 20 în anul anterior. Preluând informațiile de la UPM, una dintre surprizele plăcute a fost să văd că este disponibilitate pentru a aplica la proiecte de cercetare depuse, iată, 8. În privința numărului de brevete obținute anul trecut de UPM, acestea situează UMFST pe locul 3 la nivel național”, a continuat Rectorul UMFTS Târgu Mureș.

Cele două Școli Doctorale cuprind un număr de 88 de conducători de doctorat și 308 doctoranzi. În cadrul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie, în anul 2018 au activat un număr total de 242 de doctoranzi. În anul 2018, un număr total de 244 de articole ISI și BDI au fost publicate de către doctoranzi in extenso, în calitate de autor principal (149), respectiv coautor (97). Un număr de 141 articole ISI au fost publicate, dintre care în calitate de prim autor 48%. Proiecte și contracte de cercetare câștigate de doctoranzi derulate în anul 2018: depuse 7, dintre care au fost câștigate 5 granturi.

În cadrul Școlii Doctorale de Litere, Științe Umaniste și Aplicate, în anul 2018 au activat un număr de 77 doctoranzi. În anul 2018, au fost publicate 45 de articole in extenso ale doctoranzilor, în calitate de unic autor, în volume ale conferințelor internaționale (Proceedings Papers), iar un număr de 26 de articole in extenso, ca unic autor, în reviste indexate BDI (Erih Plus).

Orientările și obiectivele Departamentului de Relații Internaționale au continuat în 2018 pe cele ale anilor anteriori și au avut ca scop extinderea formelor de cooperare internațională cu accent pe accelerarea și diversificarea procesului de internaționalizare, adoptarea unei atitudini inovatoare și vizionare în relațiile sale cu partenerii, creșterea vizibilității și renumelui universității. În anul 2018, UMF a avut încheiate 110 acorduri bilaterale Erasmus+: 108 acțiunea KA103 și 2 acțiunea KA107. De cealaltă parte, în anul universitar 2017-2018, UPM avea 53 de acorduri bilaterale pe acțiunea KA103.

Ca și în anii precedenți (2014, 2015, 2016 și 2017), în anul 2018, UMF a primit cea mai mare finanțare de bază dintre toate universitățile de medicină și farmacie din România, mai mare chiar decât unele universități mari, cu număr mult mai mare de studenți decât universitatea noastră, pentru acțiunea KA103

În privința situației personalului din universitate, la nivel de universitate, statele de funcții însumează un total de 1.076 angajați, dintre care 590 personal didactic (54,83 % din totalul angajaților), 285 personal didactic auxiliar (26,49%) și 201 personal contractual (18,68%). Din totalul cadrelor didactice, 75 sunt profesori, 111 sunt conferențiari, 251 șef de lucrări/lectori, 76 sunt asistenți universitari titulari și 77 sunt asistenți titulari pe perioadă determinată.

În ceea ce privește situația financiară a universității, veniturile (încasările) totale realizate, după natura și sursa lor, la sfârșitul anului 2018, au fost de 160.210.241 lei. Cheltuielile (plățile) totale la sfârșitul anului 2018, înregistrate după natura și destinația lor, pe surse de finanțare, pe articole și alineate conform clasificației bugetare în vigoare, au fost de 142.666.780 lei.

Raportul anual al Rectorului privind starea UMFST Târgu Mureș în anul 2018 se regăsește pe site-ul Universității și poate fi consultat aici. 


UMFST Târgu Mureș primește fonduri nerambursabile pentru reabilitarea și modernizarea clădirii principale

Teodora Mindru Evenimente, Press Lasă un comentariu   , , ,

UMFSTPeste 6 milioane de euro fonduri nerambursabile au fost alocate Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe și Tehnologie din Târgu Mureş pentru reabilitarea și modernizarea clădirii principale. Rectorul UMFST Târgu Mureş, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, alături de directorul general al ADR Centru, Simion Crețu, au semnat marţi, 19 martie 2019, contractul de finanțare care asigură fondurile necesare pentru a moderniza și îmbunătăți condițiile de studiu ale studenților UMFST Târgu Mureș.

Fondurile nerambursabile necesare pentru realizarea proiectelor sunt alocate din bugetul Regiunii Centru al POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 10.1A, Obiectivul specific 10.3. Proiectul prevede modernizarea spatiilor educaționale și eficientizarea energetică a clădirii. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea formării cercetătorilor post-doctoranzi în medicină prin furnizarea unor programe de cercetare post-doctorală. Valoarea totală a proiectului este de 49.289.221,4 de lei din care valoarea finanțării nerambursabile alocate pentru realizarea investițiilor este de 29.400.000 de lei, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului (aproximativ: 6.320.813,54 de euro).

Succesul obținerii finanțării proiectului este rezultatul activității Departamentului de Proiecte Europene și a Direcției General Administrative din cadrul UMFST Târgu Mureș.

„Localizată în mijlocul Transilvaniei și având o tradiție de peste 70 de ani de învățământ medico-farmaceutic, Universitatea, de-a lungul timpului și-a dezvoltat programele de studii, având 35 programe de studiu la nivel de licență, 31 programe de studii la nivel de masterat, precum și studii doctorale și postuniversitare în care se predă în limbile română, maghiară și engleză. Universitatea dispune de o baza de învățământ completă formată din spații didactice, laboratoare, numeroase facilități pentru studenți, care, împreună, dau imaginea unei universități moderne, cu o activitate complexă. Nivelul de educație este factorul-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică, productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung, pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Iar această investiție, care are undă verde de azi, se face într-un domeniu cu potențial de creștere care contribuie la creșterea angajabilității generațiilor noastre de absolvenți, în sectoare competitive și cu specializări inteligente”, a declarat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, Rectorul UMFST Târgu Mureș.

Data estimată pentru finalizarea proiectului este 31 octombrie 2021.

„Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș este o universitate de prestigiu din sistemul românesc de învățământ superior, cu un ritm de dezvoltare dinamic, cu mecanisme manageriale eficiente și cu stabilitate administrativă. Finanțarea acestui proiect va asigura premisele creșterii calității și performanţei științifice în domenii relevante sectoarelor economice competitive, ca și parte a sistemului românesc de învățământ. O infrastructură educațională adecvată este esențială pentru construirea de abilități sociale, dezvoltarea competențelor profesionale și a capacitații de integrare socio-profesională pentru fiecare individ. Această investiție va avea ca rezultat sporirea capacității Universității de a anticipa și a răspunde cerințelor pieței privind standardele și calitatea academică, de a dezvolta noi programe, beneficiind de tehnologie și echipamente moderne, pentru a oferi studenților competențe cros-disciplinare”, a declarat Simion Crețu, directorul general al ADR Centru.


Gala festivă UMFST. Obiectivele anului 2019, prezentate în discursul anual al Rectorului

Teodora Mindru Evenimente, Press Lasă un comentariu   , , , ,

Leonard AzamfireiAnul 2018 a fost, cu siguranță, anul marilor schimbări în universitate. A fost anul în care, prin decizia de unificare a celor doua universități, UMF și UPM, am răspuns nu doar unei tendințe internaționale bine definită și puternic argumentată, ci și unor recomandări făcute de fiecare evaluare EUA, de a crea în Târgu Mureș o universitate unică, puternică și multidisciplinară. Acum suntem o universitate cu aproape 11.000 de studenți, cu 35 de programe de studii la nivel de licenta, in cele 6 facultati, cu 33 programe de masterat și 7 domenii de doctorat.

Am reușit să ducem la bun sfârșit demersurile administrative de unificare și să facem funcțională noua structură creată, în prezent desfășurându-ne activitatea după noua Cartă, aprobata de MEN. Partea de reorganizare care este încă în derulare trebuie să fie urmată în anul viitor de realizarea unei strategii coerente, menită să puna laolaltă, într-un mod funcțional și performant, valorile și resursele existente în fiecare universitate. Vom face acest lucru apelând nu doar la experiența noastră, dar și la consultanța unor experți internaționali, astfel încât să putem avea în a doua parte a anului o strategie clară, cu repere și acțiuni asumate, care să facă din UMFST o universitate modernă, similară, cel puțin la nivel organizațional, în prima etapă, celorlalte universități performante la nivel internațional.

Avem experiența reformelor din anii anteriori, de la UMF. Cunosc bine rezistența subiectivă la schimbare, teama sau comoditatea de a ieși din abordările vechi, dar am convingerea că fără o regândire a tuturor programelor de studii, o eficientizare a acestora, fără o cultivare insistentă a apartenenței fiecăruia la valorile universității, fără o asumare nu doar a drepturilor dar și a îndatoririlor fiecăruia, acest demers nu își va atinge scopul. Principiul More for more va trebui să fie asumat de fiecare parte, atât de administrație, cât și de întregul corp profesional. Și nu ne putem permite decât succesul!

A fost un moment în care am fost împărțiți! Unii, cei mai mulți, au susținut procesul unificării, alții au fost rezervați dintr-o temere poate explicabilă până la un punct, iar alții, câțiva, fie au o agendă diferita, fie și-au lăsat cumpărată conștiința pe 2 arginți. Astăzi însă este nevoie de o resetare, astfel încât fiecare să accepte noua realitate și să contribuie la succesul proiectului pe care, într-un mod simbolic, l-am numit Mica Unire în anul Marii Uniri.
În planul internaționalizării, cu siguranță că evenimentul anului a fost finalizarea proiectului început în urma cu peste 3 ani, prin care UMFST va deschide o filială a sa în Germania. Este momentul ca astăzi, în prezența partenerilor noștri din Germania, să anunț oficial că, în urma finalizării procesului de autorizare ARACIS, și a celorlalte demersuri administrative specifice statului german, începând cu anul universitar 2019/2020 va funcționa la Hamburg o extensie a universității, unde vor fi școlarizati la programul Medicină, anual, 150 de studenți, în limba engleză, într-un campus modern, la standarde occidentale, cu profesori și după o curriculă a universității noastre.
Este un proiect unic la nivel național, care are înca resurse de dezvoltare suplimentară și care așază universitatea și orașul Târgu Mureș într-o poziție de maximă vizibilitate la nivel internațional. Într-un fel informal, aceasta va fi o nouă „ambasadă” a României în Germania.

În anul 2018, UMFST a fost un partener important al unor instituții centrale de prim rang. Voi menționa aici implicarea activă a universității în promovarea candidaturii României pentru obținerea statutului de membru în Consiliul de Securitate ONU, derulat împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, un demers diplomatic realizat în peste 25 de țări, al cărei susținere academică inițiată de universitatea noastră și apoi preluată și de alte universități din țară a dus nu doar la maximizarea șanselor României de a-și îndeplini unul dintre cele mai importante obiective de politică externă, dar a crescut și numărul țărilor din care universitatea are studenți, ajuns acum la 52 de țări.

Un parteneriat la fel de important este cel cu Ministerul Apărării Naționale. Creșterea, în anul 2018, de peste 5 ori a locurilor la Medicină Militară se înscrie într-o direcție majoră de dezvoltare a învățământului de medicină militară în România, învățământ care este asigurat doar în două centre: București și Târgu Mureș, dar în limba engleză doar în Târgu Mureș.

Am enumerat doar câteva repere importante prin care vreau să creez argumentația că UMFST este o universitate dinamică, a cărei acțiuni de dezvoltare privesc mult peste ziua de mâine.

Am spus în ocaziile anterioare că în fiecare an, cu acest prilej, voi evalua relația universității cu autoritățile locale. În anul 2018, UMFST a avut un sprijin deplin din partea tuturor instituțiilor și autorităților publice deconcentrate. Nu le voi enumera dar le mulțumesc, mai ales că toți reprezentații lor sunt în sală. De fiecare dată au avut o reacție promptă, eficientă și plină de profesionalism. Apreciez, de asemenea, în limita competențelor specifice, relația excelentă cu Prefectura și cu Consiliul Județean. Despre autoritatea locală probabil că este mai bine să nu fac niciun comentariu acum.

Ce urmeaza în anul următor?
Doresc să vedem îndeaproape care sunt nevoile pe termen scurt și pe termen lung pentru fiecare facultate, mai ales, dar nu doar, din zona tehnică și de științe socio-umane, pentru a revizui oferta educațională și pentru a o apropia mai mult de nevoile societății.

Voi începe în curând discuții și evaluări cu cei direct implicați, pentru a vedea cum poate universitatea să fie mai atractivă pentru regiunea noastră. Mediul privat trebuie să devină o componentă mai activă în ceea ce facem din punct de vedere educațional și trebuie să fie prezent permanent în universitate. În condițiile în care există o cerere atât de mare pe zona de resurse umane, este datoria noastră să ne adaptăm urgent la aceste nevoi, să investim în procese educative moderne, în dobândirea de către studenți a unor abilități practice, nu doar teoretice. Învățământul la distanță – ID, și cel de calificare medie trebuie, de asemene, asumate de universitate.

La programele medicale vom continua dificilul proces al reformei curriculare, proces care trebuie să includă și noile programe preluate de la UPM. Suntem departe de capăt, aud și văd uneori, poate prea des, vorbe și rapoarte care însă nu sunt dublate de acțiuni de substanță. Programele mici, de 3-4 ani, sunt încă departe de ceea ce ar trebui să fie, modificările de curriculă nu sunt încă suficient de adaptate programelor de studii și, de aceea, doresc să creștem responsabilizarea decanatelor și a departamentelor în această privință. Vom continua instruirea cadrelor didactice pentru noile metode de predare, vom condiționa fiecare promovare sau intrare în sistem de o pregătire psihopedagogică specifică, astfel încât să formăm într-un timp nu foarte îndelungat un corp profesoral care să înțeleagă și să aplice ceea ce reprezintă una dintre prioritățile strategice ale universității – reforma curriculară. Vom începe, de asemenea, o evaluare a modului de desfășurare a învățământului în domeniile non-medicale.

Vom continua investițiile în infrastructura universității. La începutul anului viitor vom inaugura sediul nou al Facultătii de Farmacie, cu siguranță cea mai modernă facultate de profil din țară.
Anul viitor vom începe construcția noului Centru didactic și de examinare – UniX – în locul fostei cantine studențești, un centru high-tech de predare și evaluare a studenților care va conține săli de curs, de seminarii, o extensie a Bibliotecii și a Centrului de Simulare.

De asemenea, în urma câștigării prin fonduri europene, a proiectului de reabilitare a clădirii centrale a universității, vom demara procedurile administrative și, sperăm noi, și de reabilitate propriu-zisă a acesteia, ea devenind astfel o clădire de tip smart building, complet renovată, modernă, dar cu păstrarea integrală a caracterului ei istoric. Investiții în reabilitare vor fi direcționate și către clădirile preluate de la UPM.

Anul 2019 nu va aduce modificări majore în structurile academice. Este firesc să fie așa, pentru ca noul ciclu electoral academic care va începe în ultima parte a anului viitor să aducă în fața tuturor un proiect de universitate care să aibă susținere din partea majorității comunității și responsabilitate deplină pentru noile structuri administrative. Există o uzura relațională inerentă exercitării administrației, la fiecare nivel și de aceea îmi doresc ca anul 2019 să ne găsească mai uniți! Niciodată nu a ieșit și nu va ieși nimic bun din conflicte, mai ales din cele create artificial. Desigur, nu trăim într-o societate utopică, dar vreau să cred că trăim într-una încă suficient de rațională ca să ne mai poată modela acțiunile. Dacă am vorbit atât de mult în acest an de patriotism, haideți să facem din Universitatea căreia îi datorăm atât de mult primul loc în care patriotismul îl putem manifesta cu adevărat, iubind-o, susținând-o și apărând-o! Și acest lucru este posibil prin implicare, prin solidaritate și prin unitate.

Închei într-o notă pozitivă întrucât Crăciunul aduce de fiecare dată speranță, emoție, promisiuni, multă nostalgie și puțin din copilăria pe care o purtăm cu noi, în noi. Sper ca această Gală să rămână în amintirea tuturor ca fiind prima sărbătoare petrecută împreună în noua universitate.
Vă mulțumesc tuturor cadrelor didactice, studenților și personalului administrativ pentru că ați înțeles să fiți parte activă la bunul mers al acestei universități.

Sărbători fericite tuturor!

Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei

Rector UMFST Târgu Mureș