Studenti

Workshop adresat studenților pasionați de cercetare științifică


Departamentul Proiecte Europene și de Cercetare al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează marți, 10 decembrie 2019, începând cu ora 10.00, la Centrul de Consiliere, Dezvoltare Personală și Învățare, workshop-ul intitulat „Students in Research - Could it Work?” La acest workshop sunt Citește mai mult...

Conferinţa Doctoranzilor şi Tinerilor Doctori, la ediția cu numărul 12


Şcoala Doctorală din cadrul Instituției Organizatoare de Studii Universitate de Doctorat a Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș anunță desfășurarea, în data de 11 decembrie 2019, a celei de-a 12-a ediţii a Conferinţei Doctoranzilor şi Tinerilor Doctori, inclusă în programul amplu de Citește mai mult...

Laboratoare didactice AZOMUREȘ și BOSCH, inaugurate la UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș


Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, în parteneriat cu companiile AZOMUREȘ și BOSCH, organizează luni, 9 decembrie 2019, începând cu ora 10.00, în Aula Magna (str. Nicolae Iorga, nr. 1), evenimentul de inaugurare a Laboratoarelor AZOMUREȘ și BOSCH. Înființarea de laboratoare în parteneriat Citește mai mult...

Școală de Vară în domeniul Dreptului cu tema „Proprietatea intelectuală în România și Uniunea Europeană”

Teodora Mindru Evenimente, Press, Studenti Lasă un comentariu   , ,

Scoala de VaraUniversitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private (SOROCAPP) din Tîrgu Mureș organizează, în perioada 14 – 21 iulie 2019, International  Summer Law School (ISLS), ediția a XII-a, cu tema: „Proprietatea intelectuală în România și Uniunea Europeană”.

Această ediție a Școlii de Vară va avea loc la Centrul de Pregătire și Formare Continuă al Universității „Ștefan cel Mare” din Vatra Dornei, județul Suceava.

ISLS 2019 se bucură de sprijinul următorilor parteneri: Universitatea Româno – Americană, Editura Universul Juridic, Editura CH Beck, Editura Universitară, Asociația Română de Drept și Afaceri Europene, Centrul de Studii Regionale și Pluraliste „Transilvania”, Școala Populară de Arte și Asociația Transilvană pentru Cultură.

Workshop-urile incluse în programul ISLS 2019 vor ocaziona dezbateri referitoare la protejarea și promovarea proprietății industriale, a dreptului de autor și a drepturilor conexe, principalele noutăți legislative în materie (cum ar fi modificarea Legii nr. 8/1996 prin Legea nr. 15/2019 și recenta adoptare a Directivei UE privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE), precum și alte teme de actualitate din domeniul proprietății intelectuale.

La această ediție a Școlii de Vară vor participa teoreticieni și practicieni ai dreptului (cadre didactice, cercetători, avocați, practicieni în insolvență), studenți, masteranzi și doctoranzi de la universități din țară (UMFST Târgu Mureș, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Româno – Americană din București, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București), și din străinătate (Universitatea din Cernăuți, Ucraina; Universitatea Adam Mickiewicz din Poznań, Polonia; Università degli Studi di Verona, Italia; International Black Sea University din Tbilisi, Georgia), precum și profesioniști din domeniul proprietății intelectuale.

În cadrul ISLS 2019 va avea loc și o conferință internațională pe tema „Proprietatea intelectuală în România și Uniunea Europeană”, care se va desfășura în perioada 16 – 17 iulie.

Pentru informații legate de desfășurarea celor două evenimente științifice, ne puteți contacta la adresa de e-mail: sorocapp@jus.ro.


Admitere UMFST Târgu Mureș: În anul 2019, două programe de studii de licență își aniversează un deceniu de activitate

Teodora Mindru Evenimente, Press, Studenti Lasă un comentariu   , , ,

Foto UMFST Targu Mures iunie 2019Începutul

În viața oricărei instituții, dar mai ales, a unui așezământ destinat educației, sunt momente în care câteva clipe de răgaz și o privire retrospectivă sunt de bun augur și chiar mai mult decât atât, sunt clipe necesare în a aprecia cu luciditate ceea ce s-a intenționat inițial și câte din acele prime intenții au devenit fundamente ale unui proiect educațional durabil și bine ancorat în realitățile prezentului și viitorului unei universități. Sunt acele momente în care, după un anumit număr de ani, se fac bilanțuri, analize, se rememorează primii pași parcurși, primele reușite, dar și unele momente de cumpănă.

Așa este cazul a două programe de studii de licență ale Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, un puternic brand academic al științei, cercetării și culturii educaționale avansate, cu recunoaștere și apreciere internațională.

Concret, este vorba de programul de studii Balneofiziokinetoterapie și recuperare și de cel de Educație fizică și sportivă, ambele constructe educaționale funcționând pe sistemul Bologna, cu durata studiilor de trei ani și conferind, fiecare, 180 de credite ECTS. Ca ocupații, primul program formează fiziokinetoterapeuți cu studii de licență, iar cel de al doilea, profesori de educație fizică pentru nivelele primar și gimnazial. Ambele ocupații figurează în Codul Național al Calificărilor din România, având statut și standarde ocupaționale bine definite și consacrate.

Am ales acest an – 2019 – ca referință temporală „mediană”, în a marca primul deceniu de activitate al celor două programe de studii. În anul 2009, „specializarea” – așa cum se numea atunci –  Balneofiziokinetoterapie și recuperare, cu acronimul BFK, încheia primul an de studii, iar „specializarea” Educație fizică și sportivă, debuta cu primul an de studii, ambele programe fiind autorizate – atunci – provizoriu, de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

În cazul programului de studii de licență, Educație fizică și sportivă, asistam la o premieră națională – funcționarea unui astfel de program de studii în cadrul unei universități de medicină – el aparținând domeniului Știința sportului și educației fizice, și nu domeniului Sănătate sau Medicină, precum toate celelalte programe ale universității. Un demers dezvoltator, atipic și curajos în România, care rămâne, după zece ani, o premieră singulară în țara noastră.

Foto activitati didacticeParcursul

Ca orice nou demers într-un domeniu deosebit de complex, cum este cel educațional, parcursul dezvoltării celor două programe de studii a fost unul cu foarte multe provocări de natură conceptuală și organizatorică, presupunând aplicarea un management eficient și riguros monitorizat, din triplă perspectivă – de coordonare-conducere, administrativă și educațională. Ambele programe au beneficiat de susținerea efectivă, în dezvoltarea lor extensivă, din partea conducerii Universității și a Facultății de Medicină. Coordonatele dezvoltatorii au avut trei ținte strategice principale: constituirea unui corp profesoral cu expertiză și specializat, dezvoltarea unei infrastructuri specifice – spații de învățământ și logistica, necesare, și evident, promovarea și marketingul educațional.

Marele avantaj – încă de la început – a fost existența unui corp profesoral universitar, de înaltă expertiză și calificare, pentru domeniul disciplinelor medicale, cel al științelor socio-umane și cel al biostatisticii și informaticii medicale. Pe acest solid fundament inițial, s-a început constituirea unui corp profesoral specific motricității umane, din multiple perspective.

În paralel, au fost realizate importante investiții legate de spațiile specializate ale celor două programe: sediu propriu, săli de curs și de lucrări practice, săli și terenuri de sport. Au urmat dotări cu materiale și echipamente necesare activităților didactice, dar și cercetării științifice.

Prezentul

Astăzi, un bilanț sintetic al celor două programe de studii, integrat funcțional în „arhitectura” instituțională a universității noastre, se prezintă astfel:

 • susținerea deosebită, prin consiliere și coordonare, din partea conducerii universității, a demersurilor proprii și a proiectelor educaționale și de cercetare, specifice celor două programe de studii;
 • sediu propriu al departamentului coordonator al celor două programe, format din săli de curs și de seminarii, birouri și spații administrative;
 • probabil, cel mai bine dotat și complet centru de recuperare și sportiv, dintr-un campus universitar din România, format din: cinci săli de recuperare, fitness și activități sportive, piscină acoperită de 25 m, terenuri de sport în aer liber;
 • aproape 1000 de absolvenți ai celor două programe de studii, în zece ani de funcționare;
 • corp profesoral medical și de specialitate, într-o dinamică continuă și funcțională;
 • masterate profesionale, acreditate ARACIS, pentru fiecare dintre cele două programe de licență, cu durata de doi ani de studii și 120 credite ECTS, respectiv: masteratul Terapie fizică și reabilitare funcțională, pentru BFK (din anul 2012) și masteratul Educație fizică și consiliere sportivă, pentru EFS (din anul 2016); acesta din urmă conferă absolvenților competențe de predare în învățământul liceal și cel superior, sau să ocupe posturi de consilieri sportivi în entități administrative de resort, locale sau naționale;
 • un Centru universitar și postuniversitar de formare inițială, formare continuă și dezvoltare profesională, acreditat de Ministerul Educației Naționale, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din UMFST: modul psihopedagogic, Nivelele I și II de certificare a competențelor didactice, acordarea de grade didactice I și II, pentru profesori din învățământul preuniversitar, diverse alte programe postuniversitare de dezvoltare profesională.
 • numeroase parteneriate naționale și internaționale cu universități de profil;
 • organizarea de conferințe și workshop-uri naționale și internaționale.

Viitorul

Pentru viitor, avem câteva obiective, pe termene scurt, mediu sau de perspectivă. Sintetic, ele ar fi:

 • reorganizarea administrativă a coordonării celor două programe de studii de licență; concret, în urma fuzionării cu Universitatea „Petru Maior”, programul de licență Educație fizică și sportivă, va fi integrat Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”, începând cu anul universitar 2019-2020;
 • înființarea unei școli doctorale pe domeniul Știința sportului și educației fizice;
 • dezvoltarea intensivă, calitativă, a celor două programe de studii de licență, sub multiple aspecte;
 • finalizarea Centrului sportiv al universității, prin construirea unei piste sintetice de atletism.

Foto activitati sportiveAdmiterea 2019 – noutăți extrem de importante

În acest an aniversar, asistăm la evoluții deosebit de importante pentru toate programele de studii ale Universității – în noua ei configurație – după fuzionarea cu Universitatea „Petru Maior”, inclusiv pentru programele de față.

Pentru cele două programe de licență, dar și pentru masteratele lor, noutățile constau, printre altele,  într-un număr, exponențial mai mare, de locuri bugetate (fără taxă), la Admiterea UMFST 2019, respectiv:

 • Facultatea de Medicină
  • Licență – Balneofiziokinetoterapie și recuperare – 50 de locuri bugetate;
  • Masterat – Terapie fizică și reabilitare funcțională – 65 de locuri bugetate+5 cu taxă
 • Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”
  • Licență – Educație fizică și sportivă – 40 de locuri bugetate + 10 cu taxă;
  • Masterat – Educație fizică și consiliere sportivă – 30 de locuri bugetate+20 cu taxă.

Toate detaliile legate de Admiterea 2019 la UMFST se regăsesc pe site-ul universității https://www.umfst.ro/home.html


Studentă la Medicină, câștigătoarea unui concurs internațional de muzică

Teodora Mindru Evenimente, Press, Studenti Lasă un comentariu  

IMG_0874Diana Andreea Vascul, studentă în anul trei la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, a câștigat trofeul Festivalului Internațional Concurs de Muzică Pop pentru Tineri și Studenți „Voices”, ediția a VII-a, care s-a desfășurat în perioada 2-5 iulie 2019, la Alba Iulia.

Potrivit reprezentanților Casei de Cultură a Studenților din Târgu Mureș, pe scenă au urcat 11 concurenți din 5 centre universitare și din Bulgaria, foarte bine pregătiți în arta interpretării vocale.

Juriul concursului l-a avut ca preşedinte pe Viorel Gavrilă din București, compozitor şi dirijor, fondatorul școlii de canto VIVOX, preşedintele juriului Selecţiei Naţionale Eurovision 2015 şi vicepreşedintele UCMR- ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor. Membrii juriului au fost: prof. univ. dr. Paul Baidan, Vali Ilieș, consilier artistic la Centrul Cultural “Dragan Muntean” Deva, Tudor Marciu, producător muzical, și Vasile Repede, profesor de muzică.

 2


Ultimele tendințe din domeniul psihologiei medicale și a psihoterapiei cognitiv-comportamentale, implementate de UMFST Târgu Mureș

Teodora Mindru Evenimente, Press, Studenti Lasă un comentariu   , ,

IMG_5606Ultimele tendințe din domeniul psihologiei medicale și a psihoterapiei cognitiv-comportamentale vor fi prezentate, în luna august, prin intermediul unor cursuri de specialitate oferite de prestigiosul Institut Beck pentru Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală din Philadelphia, SUA.

La aceste cursuri va participa, pentru a doua oară consecutiv, psihologul doctor Cosmin Popa, șef de lucrări în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, și coordonator al Departamentului de Consiliere, Orientare Profesională și Informare Studenți.

Reporter: Veți participa, pentru a doua oară, la cursurile oferite de Institutul Beck pentru Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală din Philadelphia, este adevărat tematica fiind diferită față de anul trecut. Cu ce gânduri plecați în SUA și care sunt așteptările dumneavoastră?

Psiholog dr. Cosmin Popa: Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi despre acest stagiu! Trebuie să vă mărturisesc încă de la început faptul că sunt foarte bucuros deoarece voi participa pentru a doua oară la cursurile Institutului Beck din Philadelphia. Într-adevăr, așa cum ați afirmat de această dată este vorba despe o altă tematică aflată la granița dintre psihologie și medicină. Având în vedere faptul că, în opinia mea, este cel mai important Institut de Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală (PCC) din lume, consider că toate cunoștințele acumulate vor contribui la creșterea calității actului de predare a psihologiei medicale, precum și a calității serviciilor oferite de către Departamentului de Consiliere, Orientare Profesională și Informare Studenți al Universității noastre.

Rep.: Care sunt condițiile de participare la aceste cursuri de specialitate?

C.P.: În primul rând, pentru cursurile avansate este recomandat un doctorat într-o disciplină clinică (psihologie clinică sau psihiatrie), dar cel mai important lucru este legat de experiența clinică și formarea profesională a candidatului. Motivul este unul foarte simplu, acela că pe tot parcursul cursurilor se aduc în discuție cazuri clinice care se abordează interactiv, rezultatul fiind o învățare în grup extrem de eficientă. În afară de doctorat, calitatea de psiholog clinician sau cea de medic psihiatru și/sau psihoterapeut specialist/primar/principal este indicată pentru participarea la aceste cursuri avansate. Dar în altă ordine de idei, ceea ce m-a surprins plăcut în SUA și implicit în cadrul Institutului este buna colaborare pe care psihologii clinicieni și psihoterapeuții o au cu medicii psihiatri. Această relație colaborativă am regăsit-o și în România, în colaborările pe care le-am avut cu medicii psihiatri de-a lungul timpului sau în cadrul cursurilor pe care le-am susținut în calitate de formator al Asociației Române de Terapie Comportamentală și Cognitivă (ARTCC). Este adevărat, la nivel global „pe teren” mai sunt încă multe aspecte ce necesită rezolvare, dar lucrurile merg într-o direcție bună.

Rep.: Pe ce se vor axa cursurile din acest an?

C.P.: Cursurile se vor axa pe abordarea prin psihoterapie cognitiv-comportamentală a tulburărilor psihologice existente în cadrul condițiilor medicale (cancer, boli autoimune, stări post-operatorii etc.), a durerii cronice și a consumului de opioide. Este cunoscut faptul că foarte mulți pacienți care se confruntă cu boli fizice dezvoltă și tulburări de spectru psihiatric. Specialiștii din domeniul sănătății mentale din SUA au realizat de foarte multă vreme faptul că aceste asocieri dintre o boală fizică și o tulburare psihologică necesită o abordare complexă și multidisciplinară. Abordarea monoterapeutică se dovedește în unele cazuri ineficientă și așa au început să includă PCC în planul de tratament a condițiilor medicale cronice, a durerilor cronice sau a consumului de opioide. Rezultatele au fost spectaculoase, în sensul în care au observat că intervenția PCC a fost eficientă în reducerea până la nivelul sub-clinic a depresiei, a atacurilor de panică, a tulburării de anxietate generalizată, dar și a sindromului de stres post-traumatic. În schimb, s-au înregistrat rezultate moderate legate de scăderea nivelului de durere.

Mai trebuie spus că abordarea psihoterapeutică a dr. Aaron Beck și dr. Judith Beck reprezintă una dintre cele mai eficiente metode psihologice de tratament aplicabile în cadrul acestor tulburări. Așadar, cursurile din cadrul Institutului se vor axa pe prezentarea și învățarea noilor metode, tehnici și protocoale specifice aplicabile în tratamentul condițiilor medicale, a durerii cronice și a consumului de opioide. Din câte știu, până în prezent nu mai există niciun alt român care să fi participat la aceste cursuri privind condițiile medicale și consumul de opioide.

Rep.: Vă propuneți, așadar, implementarea în cadrul Universității a ultimelor tendințe din domeniul psihologiei medicale. Care sunt celelalte avantaje ale Universității?

C.P.: Dacă vă referiți la procesul de predare a psihologiei medicale în Universitatea noastră, avantajele sunt multiple. În primul rând, cred că o conectare a studentului în raport cu standardele internaționale din psihologia medicală ar fi extrem de benefică. Dincolo de cursurile Institutului Beck, îmi amintesc că am participat la un curs susținut de către dr. Dan Siegel, un reputat profesor de la University of California, Los Angeles (UCLA), SUA, expert în studierea modului de funcționare a creierului uman și a implicațiilor pe care anunite deprivări emoționale/patologii psihologice le au asupra creierului. Un lucru important care mi-a rămas în memorie după acest curs se referă la importanța inoculării speranței în cazul pacienților cu patologie severă și la rolul primordial pe care îl joacă optimismul în anumite boli de sorginte fizică.

Toate aceste aspecte psihologice au un efect direct asupra creierului, „modelându-l” într-un sens adaptativ, iar starea de bine devine în acest caz o constantă directă. Studenții noștri vor învăța cum să folosească diferite strategii psihologice bazate pe protocoalele Institutului Beck pentru a combina partea psihologică cu tratamentul medical standard în cadrul co-ocurențelor amintite. Este, de fapt, exact ceea ce învață studenții la Medicină din Statele Unite și Europa de Vest în cadrul procesului de formare.

Pe de altă parte, în cadrul Departamentului de Consiliere, Orientare Profesională și Informare Studenți și a noului Centru de Învățare, Dezvoltare Personală și Consiliere vom implementa aceste protocoale, alături de celelalte abordări terapeutice pe care le-am implementat anul trecut, respectiv pentru depresie și anxietate. Acest lucru îi va ajuta pe studenții care se confruntă cu boli fizice cronice, deoarece am avut de-a lungul timpului în terapie și astfel de cazuri de studenți care prezentau boli cronice și probleme psihologice asociate, iar acest lucru a influențat negativ procesul educațional.

Din acest punct de vedere, cred că pot afirma că suntem în prezent printre puținele universități, și singura de profil medical din țară, care deține standarde, metode și instrumente similare cu cele din Statele Unite sau Europa în privința consilierii profesionale, a psihoterapiei și a evaluării psihologice.

Rep.: Care sunt implicațiile în zona de cercetare aparținând psihologiei medicale?

C.P.: Anul trecut, după ce m-am întors de la Institut, am implementat în cadrul DCOPIS protocoalele de terapie aparținând abordării lui Beck pentru anxietate și depresie. După un an de zile, am măsurat efectul terapeutic al acestor intervenții și am constatat faptul că studenții noștri care se confruntau cu anxietate generalizată (și de performanță) și au urmat 10 ședințe de PCC, nu doar că nu au mai prezentat anxietate, dar și-au îmbunătățit și performanțele academice. Însă cel mai important lucru s-a regăsit la nivelul personalității acestor studenți, unde post-intervenție anumite fațete/dimensiuni ale personalității au devenit mai stabile (de ex. stabilitatea emoțională), și asta semnificativ statistic. Am descoperit un lucru extrem de important, și anume că aplicarea acestui tip de protocol produce efecte benefice inclusiv la nivelul personalității, ceea ce denotă rezistență la stres, o bună capacitate decizională și scăderea ambivalenței în cazul acestor studenți. Chiar ieri am primit un e-mail de la editorul-șef al revistei: Journal of Evidence-Based Psychotherapies, care ne-a înștiințat că articolul nostru care tratează tema de mai sus a fost acceptat și va fi publicat în următorul număr al acestui important jurnal. Este important să diseminăm rezultatele obținute de către noi în cadrul UMFST Târgu Mureș și la nivel internațional. Mai trebuie spus că la acest articol am lucrat împreună cu colegul meu, psiholog drd. Răzvan Predatu, un tânăr psiholog de mare perspectivă, de la The International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health, Babeș-Bolyai University, articolul fiind supervizat de către domnul prof. univ. dr. Daniel David, căruia vreau să-i mulțumesc și pe această cale.

Rep.: Cum vedeți viitorul psihologiei medicale și cât de important este pentru Universitate să fie mereu conectată la schimbările care se petrec în acest domeniu?

C.P.: Nu este un secret faptul că am fost sprijinit în demersurile mele de către conducerea Universității. Consider că indiferent de câte oportunități internaționale aș avea, fără un sprijin instituțional adecvat ideile rămân doar la acest stadiu, fără aplicabilitate practică. Și pentru acest lucru îi mulțumesc domnului Rector, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei. Știți, este foarte ușor să comunici cu cineva care are o vastă experiență internațională și înțelege lucrurile dincolo de realitatea imediată. Dintr-un alt punct de vedere, cred că lumea se schimbă foarte rapid, iar psihologia ca știință devine din ce în ce mai prezentă în arii importante ale vieții noastre, printre care și medicina. Este important să înțelegem, în primul rând, noi, psihologii, faptul că vremea teoretizării absolute și radicalizate a trecut și că psihologia clinică modernă este axată pe genetică, studierea creierului, comportamentalism și, bineînțeles, pe foarte multă practică clinică. Dacă vom înțelege acest lucru, vom avea contribuții benefice în avantajul studenților și pacienților noștri și implicit a colaborării cu anumite specialități medicale. În caz contrar, riscăm să rămânem blocați într-o epocă anacronică și acest lucru nu este în avantajul nimănui. Iar toate aceste deschideri internaționale ne ajută să ne menținem pe un trend ascendent.


Cea mai bună lucrare cu tematică militară prezentată într-o sesiune de comunicări științifice a studenților din universități de medicină și farmacie

Teodora Mindru Evenimente, Press, Studenti Lasă un comentariu   , ,

Foto studenti medicina militaraÎn contextul împlinirii a 15 ani de la aderarea României la NATO şi 70 de ani de la înfiinţarea Organizaţiei Nord-Atlantice, Ministerul Apărării Naţionale, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Ministerul Educaţiei Naţionale, sub umbrela campaniei de informare publică „#WeAreNATO”, a lansat campania „România – 15 ani în NATO. 70 de ani de la înfiinţarea Organizaţiei Nord-Atlantice”.

Din această campanie face parte și concursul Cea mai bună lucrare cu tematică militară prezentată într-o sesiune de comunicări științifice a studenților din universități de medicină și farmacie. Competiția reprezintă o provocare adresată studenților din aceste instituții de învățământ care au participat cu o lucrare înscrisă la o sesiune de comunicări științifice cu tematică din domeniul medical militar.

Organizatorii acestui concurs sunt Ministerul Apărării Naționale, prin Institutul Medico-Militar, împreună cu Ministerul Educației Naționale, prin Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș.

Participanții sunt invitați să-și trimită lucrările până la data de 31 august 2019, ora 16.00, la adresa de e-mail: nato.15ro@umfst.ro. Un student poate înscrie o singură lucrare și poate primi un singur premiu.

Juriul competiției, format din cadre didactice din instituțiile organizatoare, va evalua lucrările în perioada 1 – 30 septembrie 2019 și va întocmi clasamentul competiției pe baza punctajului obținut. Vor fi acordate un premiu I, un premiu II și un premiu III.

Câștigătorii vor fi anunțați în data de 10 octombrie 2019 prin publicare pe site-urile: www.mapn.ro  și www.umfst.ro.  Premierea câștigătorilor se va face în cadrul unei festivități organizate în data de 25 octombrie 2019, la Cercul Militar Național, cu ocazia Zilei Armate Române.


Studenți din patru țări participă la Academia Internațională de Vară BEST de la Târgu Mureș

Teodora Mindru Evenimente, Press, Studenti Lasă un comentariu   , , ,

Foto scoala de vara BESTUniversitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș organizează, în perioada 7 – 14 iulie 2019, ediția cu numărul nouă a Academiei Internaționale de Vară BEST (Boost your Entrepreneurship Skills in Transylvania), la care vor participa 46 de studenți: 17 studenți ai Universității noastre, 20 de studenți din Franța, șase studenți din Republica Moldova și trei studenți din Ucraina.

Ceremonia de deschidere Academiei Internaționale de Vară BEST va avea loc luni, 8 iulie 2019, începând cu ora 09.30, în sala B13 (Piața Republicii). Tema ediției din acest an este „Innovating Traditions”.

Cu acest prilej, va avea loc lansarea conceptului integrat în cadrul proiectului FDI – U2B: University to Business Hub – salt înainte în dezvoltarea Universității antreprenoriale.

Speakeri și teme:

Prof Jean-Claude Million – Université de Strasbourg, co-președinte fondator BEST-ISA: BEST example of intensive educational project in entrepreneurship

Conf. univ. dr. Liviu Ciucan-Rusu, co-președinte fondator BEST-ISA: U2B – University to Business – concept integrat pentru cresterea impactului în ecosystemul economico-social

Prof. univ. dr. William Au: Innovative initiative for enhancement of excellence

Conf. univ. dr. Daniel Ștefan: Port Cultural – proiect pentru cunoașterea și exploatarea moștenirii culturale

Conf. univ. dr. Daniela Ștefănescu, lector univ. dr. Lia Conțiu: Creator – transfer de know-how antreprenorial în educatia vocațională

Vasile Daniel Ștefan: Platforma u2b.umfst.ro – portal unic pentru relația cu mediul economic

Drd. Mihai Timuș: Soluții digitale de optimizare a proceselor în implementarea proiectelor U2B


Admitere 2019 UMFST Târgu Mureș: Peste 3.500 de locuri oferite candidaților

Teodora Mindru Evenimente, Press, Studenti Lasă un comentariu   , , ,

Foto 1 admitere 2019În anul universitar 2019-2020, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș oferă candidaților un număr de 3.629 de locuri la buget și taxă la domeniile de licență, master și doctorat. Înscrierile pentru admitere vor avea loc în perioada 15 – 19 iulie 2019.

Absolvenții de liceu vor avea la dispoziție 1.467 de locuri la buget, 543 de locuri finanțate de Universitate și 1.619 locuri cu taxă. A crescut numărul de locuri bugetate atât la programele mari de studii, cât și la programele mici de studii.

Înscrierile se vor realiza online, iar candidații care vor întâmpina dificultăți în utilizarea portalului de înscriere vor avea la dispoziție un Call Center: 0265-208.948, la care aceștia pot apela pentru lămuriri, în perioada 15 – 19 iulie 2019, în intervalul orar 09.00 – 14.00, dar și un punct de informare și sprijin situat pe strada Nicolae Iorga, nr. 1.

Probele scrise la programele de studii de licență de la Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie se vor desfăşura în data de 24 iulie 2019.

La programele de studii de licență de la Facultățile de Inginerie, Științe și Litere „Petru Maior” și Economie și Drept admiterea se va face pe baza mediei generale a examenului de bacalaureat. Rezultatele se vor afișa în data de 22 iulie 2019.

Informații referitoare la calendarul admiterii, documentele necesare înscrierii și repartizarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2019-2020 se regăsesc pe site-ul dedicat admiterii: https://www.umfst.ro/admitere/admitere-2019.html.


Excelența Sa James C. Rosapepe, distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al UMFST Târgu Mureș

Teodora Mindru Evenimente, Studenti Lasă un comentariu   , ,

BANNER HCFostul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, Excelența Sa James C. Rosapepe, va fi distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Acordarea titlului onorific va avea loc luni, 1 iulie 2019, începând cu ora 12.00, în Aula Centrului Integrat de Medicină Dentară, cu prilejul unei ședințe festive a Senatului UMFST Târgu Mureș.

Excelența Sa James C. Rosapepe a îndeplinit funcția de ambasador al SUA în România între anii 1998-2001. Dipomatul american a avut o legătură foarte strânsă cu România, contribuind la întărirea legăturilor politice, economice, culturale și istorice între cele două țări. Pe linie academică a inițiat și gestionat parteneriatul între Universitatea din Maryland și Colegiul Profesorilor Români de IT. Proiectul a pus accent pe învățarea la distanță și a conectat profesori români de informatică de la universități de prestigiu și studenți din toate zonele lumii.

Fostul ambasador a scris și o carte despre România intitulată „Dracula is dead”, în care a descris experiența sa ca diplomat în România, promovând astfel țara noastră în Statele Unite ale Americii.


Ziua Drapelului Național al României, sărbătorită la UMFST Târgu Mureș

Teodora Mindru Evenimente, Press, Studenti Lasă un comentariu   ,

BANNER ziua drapelului 2019Cu ocazia Zilei Drapelului Național al României, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș va celebra simbolul național prin organizarea, în parteneriat cu Garnizoana Târgu Mureș, a ceremoniei de înălțare a drapelului în data de 26 iunie 2019, începând cu ora 11.30, în campusul universitar.

Ziua Drapelului Naţional este marcată, în fiecare an, la 26 iunie, fiind instituită prin Legea 96/1998.


Oferta educațională a UMFST Târgu Mureș, promovată în rândul elevilor din Republica Moldova

Teodora Mindru Evenimente, Press, Studenti Lasă un comentariu   , ,

Foto targ Republica Moldova (7)Asociația Tinerilor Basarabeni din Mureș va reprezenta, în perioada 4 – 7 iulie 2019, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș la Târgul Universităților din România, care va avea loc la Chișinău, Bălți și Cahul, în Republica Moldova.

Aflat la ediția cu numărul nouă, Târgul Universităților este organizat de Federația Tinerilor Români de Pretutindeni. Acesta reprezintă un bun prilej pentru reprezentanții asociațiilor de basarabeni din România de a promova în rândul viitorilor studenți ofertele educaționale destinate românilor de pretutindeni, precum și de a disemina informații despre documentele pe care trebuie să le conțină dosarele de înscriere.

„Asociația Tinerilor Basarabeni din Mureș are scopul de a asigura respectarea drepturilor și libertăților studenților și elevilor basarabeni din Târgu Mureș și de a promova interesele acestora la nivel local, național și internațional. Fiind un ONG, asociația pune accent pe promovarea voluntariatului în rândul tinerilor și îi încurajează în implicarea lor în calitate de voluntari la cât mai multe activități”, a precizat Nicolae Nigai, președintele asociației.Foto targ Republica Moldova (4)

 Foto targ Republica Moldova (2)


« Previous   1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 68 69   Next »