Evenimente

Delegație universitară din Turkmenistan, în vizită la UMFST Târgu Mureș


Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș a primit, în perioada 23 – 25 iunie 2019, vizita unei delegații universitare de la Turkmen State Medical University, singura universitate medicală de stat din Turkmenistan, fondată în anul 1931. Scopul vizitei a fost de a identifica direcții de colaborare Citește mai mult...

Punți academice și științifice între Coreea și România


Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș a primit, în perioada 17 – 19 iunie 2019, vizita unei delegații universitare de la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității Naționale din Seul (Seoul National University - SNU), Coreea de Sud, prilej cu care au fost identificate o Citește mai mult...

Ziua Drapelului Național al României, sărbătorită la UMFST Târgu Mureș


Cu ocazia Zilei Drapelului Național al României, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș va celebra simbolul național prin organizarea, în parteneriat cu Garnizoana Târgu Mureș, a ceremoniei de înălțare a drapelului în data de 26 iunie 2019, începând cu ora 11.30, în campusul universitar. Ziua Drapelului Naţional Citește mai mult...

Raportul Rectorului UMFST Târgu Mureș privind starea Universității în anul 2018, prezentat comunității academice

Teodora Mindru Evenimente, Press Lasă un comentariu   ,

1 Foto raport Leonard AzamfireiRectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, a prezentat miercuri, 20 martie 2019, în cadrul unei ședinței festive a Senatului UMFST Târgu Mureș, raportul privind starea Universității în anul 2018.

„Raportul anual al Rectorului este o componentă a răspunderii publice asumată de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, în concordanță cu prevederile art. 124 și art. 130 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și cu prevederile Cartei Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș.

Acest Raport analizează starea Universității pe anul calendaristic 2018 în lumina Planului strategic de dezvoltare instituțională a Universității pentru perioada 2016-2020 și a Planului operațional al Universității pe anul 2018. Documentul conține date obiective, cuantificabile, legate de domeniile principale ale activității instituției, dar și interpretarea, acolo unde este cazul, a dinamicii unor realități.

Privind retrospectiv, 2018 a fost anul unificării Universității de Medicină și Farmacie cu Universitatea „Petru Maior”, demers legiferat de Hotărârea de Guvern nr. 735/2018. Procesul de fuziune a fost extrem de complex din punct de vedere administrativ, impunând o adaptare din mers în vederea funcționării noii structuri create. Din acest motiv, pe alocuri Raportul actual păstrează anumite informații care au specificitatea pentru una sau alta din cele două universități care au fuzionat.

Însă, în paralel, au continuat demersurile legate de reforma curriculară în structurile care au aparținut UMF, precum și investițiile în infrastructură.

Activitatea echipei aflate la conducerea Universității în această perioadă a urmărit aplicarea unor strategii și a unor măsuri de dezvoltare instituțională pe termen lung pentru creșterea vizibilității universității în plan intern și internațional, pentru consolidarea reputației sale de instituție de prestigiu și pentru întărirea stabilității sale financiare și administrative”, a transmis prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

2 Foto raport rector

În acest moment, UMFST Târgu Mureș are 6 facultăți: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe și Litere și Facultatea de Economie și Drept. De asemenea, UMFST are o instituție de studii doctorale, care are în structura sa două componente: Școala Doctorală de Medicină și Farmacie și Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate. La acestea se adaugă numeroase structuri administrative care au un rol suport pentru activitățile didactice.

„În ceea ce privește situația programelor de studii, la nivelul UMFST Târgu Mureș, avem, în acest moment, 66 de programe de studii universitare de licență și masterat, dintre care 35 sunt programe de licență (14 la UMF și 21 la UPM) și 31 de programe la nivel de masterat (12 la UMF și 19 la UPM). Cred că este o universitare comprehensivă, care cuprinde foarte multe domenii, multe dintre ele sunt și devin complementare, astfel încât universitatea are potențial să dezvolte foarte multe activități în cooperare unele cu altele”, a arătat Rectorul UMFST Târgu Mureș.

În privința numărului de studenți, la nivel de licență sunt 7.850 de studenți, dintre care 3.235 la buget la linia română, 1.300 la buget la linia maghiară și 12 la linia engleză, iar restul sunt studenți cu taxă și studenți străini. La nivel de master, sunt 1.034 de studenți, dintre care 574 la buget și restul sunt studenți cu taxă. Astfel, la licență și la master sunt 4.452 de studenți la Medicină, 906 la Medicină Dentară, 696 la Farmacie, 800 la Inginerie, 600 la Științe și Litere și la Economie și 1.322 la Economie și Drept.

„Suntem într-un trend crescător în privința numărului de rezidenți. În acest moment, în centrul nostru universitar sunt 1.732 de rezidenți, majoritatea dintre ei la programele de medicină. În total, avem aproape 10.870 de studenți. Luând în calcul programul din Hamburg, anul viitor vom avea la UMFST Târgu Mureș peste 11.000 de studenți înmatriculați într-o formă sau alta”, a precizat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Se observă o creștere în privința cursurilor postuniversitare din zona medico-farmaceutică. Anul trecut, s-au organizat 63 de cursuri.

„Și pentru că  învățământul fără cercetare este probabil amputat, trebuie să remarc un trend ascendent care ne bucură pe care fiecare dintre noi, fiindcă la nivel de universitate avem, în 2018, 260 de articole ISI in extenso, în creștere față de anul precedent. Este important de precizat în ce reviste s-au publicat aceste articole, care este factorul de impact: 0,93 la Medicină, 0,73 la Medicină Dentară și 0,58 la Farmacie. Avem 9.000 de citări la nivel de universitare și un index hirsch de 33. Mergând spre UPM, aici avem 10,25 lucrări indexate ISI, cu un factor de impact care diferă în funcție de posibilitățile de publicare care există în zonele celor 3 facultăți”, a prezentat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

„Se observă o creștere semnificativă a numărului de proiecte de cercetare depuse de către UMF în anul 2018. Iată că am câștigat 30 de proiecte, față de 20 în anul anterior. Preluând informațiile de la UPM, una dintre surprizele plăcute a fost să văd că este disponibilitate pentru a aplica la proiecte de cercetare depuse, iată, 8. În privința numărului de brevete obținute anul trecut de UPM, acestea situează UMFST pe locul 3 la nivel național”, a continuat Rectorul UMFTS Târgu Mureș.

Cele două Școli Doctorale cuprind un număr de 88 de conducători de doctorat și 308 doctoranzi. În cadrul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie, în anul 2018 au activat un număr total de 242 de doctoranzi. În anul 2018, un număr total de 244 de articole ISI și BDI au fost publicate de către doctoranzi in extenso, în calitate de autor principal (149), respectiv coautor (97). Un număr de 141 articole ISI au fost publicate, dintre care în calitate de prim autor 48%. Proiecte și contracte de cercetare câștigate de doctoranzi derulate în anul 2018: depuse 7, dintre care au fost câștigate 5 granturi.

În cadrul Școlii Doctorale de Litere, Științe Umaniste și Aplicate, în anul 2018 au activat un număr de 77 doctoranzi. În anul 2018, au fost publicate 45 de articole in extenso ale doctoranzilor, în calitate de unic autor, în volume ale conferințelor internaționale (Proceedings Papers), iar un număr de 26 de articole in extenso, ca unic autor, în reviste indexate BDI (Erih Plus).

Orientările și obiectivele Departamentului de Relații Internaționale au continuat în 2018 pe cele ale anilor anteriori și au avut ca scop extinderea formelor de cooperare internațională cu accent pe accelerarea și diversificarea procesului de internaționalizare, adoptarea unei atitudini inovatoare și vizionare în relațiile sale cu partenerii, creșterea vizibilității și renumelui universității. În anul 2018, UMF a avut încheiate 110 acorduri bilaterale Erasmus+: 108 acțiunea KA103 și 2 acțiunea KA107. De cealaltă parte, în anul universitar 2017-2018, UPM avea 53 de acorduri bilaterale pe acțiunea KA103.

Ca și în anii precedenți (2014, 2015, 2016 și 2017), în anul 2018, UMF a primit cea mai mare finanțare de bază dintre toate universitățile de medicină și farmacie din România, mai mare chiar decât unele universități mari, cu număr mult mai mare de studenți decât universitatea noastră, pentru acțiunea KA103

În privința situației personalului din universitate, la nivel de universitate, statele de funcții însumează un total de 1.076 angajați, dintre care 590 personal didactic (54,83 % din totalul angajaților), 285 personal didactic auxiliar (26,49%) și 201 personal contractual (18,68%). Din totalul cadrelor didactice, 75 sunt profesori, 111 sunt conferențiari, 251 șef de lucrări/lectori, 76 sunt asistenți universitari titulari și 77 sunt asistenți titulari pe perioadă determinată.

În ceea ce privește situația financiară a universității, veniturile (încasările) totale realizate, după natura și sursa lor, la sfârșitul anului 2018, au fost de 160.210.241 lei. Cheltuielile (plățile) totale la sfârșitul anului 2018, înregistrate după natura și destinația lor, pe surse de finanțare, pe articole și alineate conform clasificației bugetare în vigoare, au fost de 142.666.780 lei.

Raportul anual al Rectorului privind starea UMFST Târgu Mureș în anul 2018 se regăsește pe site-ul Universității și poate fi consultat aici. 


Masă rotundă dedicată cadrelor didactice care predau limba și literatura engleză în cadrul UMFST Târgu Mureș

Teodora Mindru Evenimente Lasă un comentariu   , ,

Foto studenti englezaDepartamentul de Filologie al Facultății de Științe și Litere organizează, în data de 27 martie 2019, masa rotundă cu tema „English for Specific Purposes vs. General English”, la care sunt invitate să participe cadrele didactice universitare care predau cursuri de limba și literatura engleză în cadrul UMFST Târgu Mureș.

Întâlnirea, organizată de lector univ. dr. Cristina Nicolae și conf. univ. dr. Bianca Han, se va desfășura în intervalul 14.00 – 15.00, în sala A411 (str. Nicolae Iorga, nr. 1).

AFIȘ


Lansare de carte la UMFST Târgu Mureș

Teodora Mindru Evenimente, Press Lasă un comentariu   , ,

webbanner sabauUniversitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș va găzdui vineri, 22 martie 2019, începând cu ora 12.00, evenimentul de lansare a volumului 23 din cadrul Colecției „Profesioniștii noștri”, apărut la Editura Eurocarpatica.

Volumul este dedicat profesorului universitar, doctor în drept, avocat de renume şi publicist Ioan Sabău-Pop. Lansarea și prezentarea volumului de către editori va avea loc în Aula Universității de pe strada Nicolae Iorga, nr. 1 (sala 100).

La eveniment este invitată să participe întreaga comunitate academică.


Prezentarea Raportului anual al Rectorului UMFST Târgu Mureș

Teodora Mindru Evenimente, Press Lasă un comentariu   ,

banner raport rector 2018

Prezentarea Raportului anual al Rectorului privind starea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș în anul 2018 are loc astăzi, 20 martie 2019, începând cu ora 13.00, în Amfiteatrul Facultății de Medicină Dentară, în cadrul unei ședinței publice a Senatului UMFST Târgu Mureș.


UMFST Târgu Mureș primește fonduri nerambursabile pentru reabilitarea și modernizarea clădirii principale

Teodora Mindru Evenimente, Press Lasă un comentariu   , , ,

UMFSTPeste 6 milioane de euro fonduri nerambursabile au fost alocate Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe și Tehnologie din Târgu Mureş pentru reabilitarea și modernizarea clădirii principale. Rectorul UMFST Târgu Mureş, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, alături de directorul general al ADR Centru, Simion Crețu, au semnat marţi, 19 martie 2019, contractul de finanțare care asigură fondurile necesare pentru a moderniza și îmbunătăți condițiile de studiu ale studenților UMFST Târgu Mureș.

Fondurile nerambursabile necesare pentru realizarea proiectelor sunt alocate din bugetul Regiunii Centru al POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 10.1A, Obiectivul specific 10.3. Proiectul prevede modernizarea spatiilor educaționale și eficientizarea energetică a clădirii. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea formării cercetătorilor post-doctoranzi în medicină prin furnizarea unor programe de cercetare post-doctorală. Valoarea totală a proiectului este de 49.289.221,4 de lei din care valoarea finanțării nerambursabile alocate pentru realizarea investițiilor este de 29.400.000 de lei, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului (aproximativ: 6.320.813,54 de euro).

Succesul obținerii finanțării proiectului este rezultatul activității Departamentului de Proiecte Europene și a Direcției General Administrative din cadrul UMFST Târgu Mureș.

„Localizată în mijlocul Transilvaniei și având o tradiție de peste 70 de ani de învățământ medico-farmaceutic, Universitatea, de-a lungul timpului și-a dezvoltat programele de studii, având 35 programe de studiu la nivel de licență, 31 programe de studii la nivel de masterat, precum și studii doctorale și postuniversitare în care se predă în limbile română, maghiară și engleză. Universitatea dispune de o baza de învățământ completă formată din spații didactice, laboratoare, numeroase facilități pentru studenți, care, împreună, dau imaginea unei universități moderne, cu o activitate complexă. Nivelul de educație este factorul-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică, productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung, pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Iar această investiție, care are undă verde de azi, se face într-un domeniu cu potențial de creștere care contribuie la creșterea angajabilității generațiilor noastre de absolvenți, în sectoare competitive și cu specializări inteligente”, a declarat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, Rectorul UMFST Târgu Mureș.

Data estimată pentru finalizarea proiectului este 31 octombrie 2021.

„Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș este o universitate de prestigiu din sistemul românesc de învățământ superior, cu un ritm de dezvoltare dinamic, cu mecanisme manageriale eficiente și cu stabilitate administrativă. Finanțarea acestui proiect va asigura premisele creșterii calității și performanţei științifice în domenii relevante sectoarelor economice competitive, ca și parte a sistemului românesc de învățământ. O infrastructură educațională adecvată este esențială pentru construirea de abilități sociale, dezvoltarea competențelor profesionale și a capacitații de integrare socio-profesională pentru fiecare individ. Această investiție va avea ca rezultat sporirea capacității Universității de a anticipa și a răspunde cerințelor pieței privind standardele și calitatea academică, de a dezvolta noi programe, beneficiind de tehnologie și echipamente moderne, pentru a oferi studenților competențe cros-disciplinare”, a declarat Simion Crețu, directorul general al ADR Centru.


Practică de vară de o lună la Universitatea Thammasat din Thailanda

Teodora Mindru Evenimente, Studenti Lasă un comentariu   ,

51682688_2073825676000285_8733992940478660608_nDepartamentul de Relații Internaționale anunță studenții despre posibilitatea efectuării practicii de vară de o lună la Universitatea Thammasat din Thailanda, în perioada 20 august – 20 septembrie 2019. Sunt disponibile două locuri, iar dosarele se depun în perioada 15 martie – 15 aprilie 2019.

Această ofertă este rezultatul unui acord de colaborare semnat între cele două universități. Conform acestui acord, accesul în spitale și cazarea vor fi asigurate de către universitatea gazdă. Cheltuielile de transport şi subzistenţă vor fi suportate de către studenţi. De asemenea, studenţii au obligaţia de a încheia asigurările necesare pentru desfăşurarea mobilităţii (asigurare de sănătate şi răspundere civilă faţă de terţi).

Nota bene: la selecţie se va ţine cont de faptul de spaţiile de cazare oferite de universitatea gazdă impun selectarea fie a 2 fete fie a 2 băieţi.

Criterii de eligibilitate:

 studenţi români/străini înmatriculaţi la UMFST Târgu Mureş, Facultatea de Medicină, Specializarea Medicină (anii III, IV, V de studiu)

STUDENŢI CARE AU TOATE EXAMENELE PROMOVATE ÎN ANII DE STUDIU ÎNCHEIAȚI

 Dosarele trebuie să conţină:

 Opis

 Fişa de înscriere la concursul de selecţie pentru burse de plasament Erasmus

 Adeverinţă de la Decanat cu mediile anilor universitari încheiaţi

 Anexe justificative ale punctajelor din fişa de înscriere (certificate de limba, copii ale articolelor publicate, copii ale rezumatelor lucrărilor comunicate în cadrul unor congrese şi ale diplomelor de participare la aceste congrese etc.) introduse în dosar în ordinea criteriilor din fişa de înscriere.

Aceste anexe vor fi numerotate pe fiecare pagină completată, iar în fişa de înscriere, la fiecare criteriu se vor trece obligatoriu paginile la care se găsesc justificările. A se urma instrucţiunile din fişa de înscriere!

CV EUROPASS (cu adresa completă a candidatului, inclusiv telefon și e-mail de contact) redactat în limba română

 Copie după cartea/buletinul de identitate/paşaport

 Scurtă scrisoare de motivaţie cu precizarea departamentului/clinicii în care se dorește desfășurarea mobilității (se poate alege orice specialitate

Criteriile şi grila de evaluare sunt disponibile pe site-ul universităţii la adresa :

https://www.umfst.ro/universitate/relatii-internationale/erasmus/outgoing-students/documents.html , la capitolul MOBILITĂŢI DE PLASAMENT / TRAINEESHIPS MOBILITIES (SMP), Dosar de selecţie / Selection dossier.

Criteriile de selecţie iau în calcul:

 performanţe şcolare şi ştiinţifice

 motivaţia

Pentru detalii şi nelămuriri ne puteţi contacta la adresa de e-mail rel_int@umftgm.ro sau la nr. de telefon 0265215551 int.235.


Burse de plasament pentru studenţi în cadrul programului Erasmus + Țări Partenere (KA107)

Teodora Mindru Evenimente, Studenti Lasă un comentariu   , ,

ErasmusBiroul Erasmus+ din cadrul Departamentului de Relaţii Internationale anunţă desfășurarea concursului de selecţie pentru mobilităţi de plasament Erasmus+ Țări Partenere – KA107 destinat studenților. Mobilitățile se vor efectua în anul universitar 2018-2019.

Erasmus+ Țări Partenere – KA107 este un program lansat de Uniunea Europeană în anul 2015 în cadrul căruia universitățile care dețin Carta Universitară Erasmus+ pot derula mobilități în țări din afara spațiului european.

Mobilitatea SMP presupune un stagiu de practica de aproximativ 2-3 luni la una dintre universități partenere în cadrul Erasmus+ Țări Partenere – KA107:

  1. Universitatea Medicală de Stat din Tbilisi, Georgia – 1 mobilitate
  2. Universitatea Shantou din China – 1 mobilitate

Finanțarea mobilității va cuprinde costuri de subzistență pentru perioada efectivă de mobilitate, precum și decontarea cheltuielilor de călătorie

Grant:

  1. Georgia: 700 euro/lună subzistența și 275 euro transport.
  2. China: 700 euro/lună subzistența și 1.500 euro transport.

Depunerea dosarelor

Dosarele se depun în perioada 15 – 29 martie 2019 la Departamentul de Relaţii Internaţionale.

Dosarele trebuie să conţină:

 Fişa de înscriere la concursul de selecţie pentru burse de plasament Erasmus +

 Anexe justificative la fișa de înscriere (copii ale rezumatelor lucrărilor științifice comunicate în cadrul unor congrese şi ale diplomelor de participare la aceste congrese*, adeverință de la Decanat atestând calitatea de preparator/demonstrator dacă este cazul)

 Curriculum Vitae în limba română

 Scrisoare de motivaţie

 Adeverinţă de la Decanat cu mediile anilor universitari încheiaţi

 Copie dupa cartea de identitate

Fișa de înscriere este disponibilă pe Site-ul Relaţii Internaţionale: https://www.umfst.ro/universitate/relatii-internationale/erasmus/outgoing-students/documents.html

Criterii de eligibilitate:

 studenţi români/străini înmatriculaţi în anul universitar 2018-2019 în anii:

o Medicină anii III-V

 studenţi care au toate examenele promovate în anii universitari încheiați

Pentru detalii şi nelămuriri ne puteţi contacta la adresa de e-mail rel_int@umftgm.ro sau la nr. de telefon 0265215551 int. 235.

*În cazul manifestărilor ştiinţifice Marisiensis şi TDK se acceptă adeverință eliberată și semnată de reprezentanții legali ai ligilor studențești din universitate, împreună cu rezumatul lucrării, pentru acele rezumate care au fost acceptate la congresele studențești în cauză şi care se vor desfășura la o dată ulterioară perioadei de înscriere la concursul de selecție pentru burse Erasmus+.


Workshop în domeniul traducerilor

Teodora Mindru Evenimente, Studenti Lasă un comentariu   , , ,

Poza workshop LitereDepartamentul de Filologie al Facultății de Științe și Litere din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș organizează, în data de 26 martie 2019, în intervalul orar 14.00 – 15.30, în sala R33 (str. Nicolae Iorga, nr. 1), Atelierul Științific „Translating Humour”

Workshop-ul, organizat de lector univ. dr. Cristina Nicolae și conf. univ. dr. Bianca Han, se desfășoară în cadrul Cercului de traductologie și se adresează tuturor studenților UMFST Târgu Mureș.

AFIȘ


Fostul Președinte al României, Traian Băsescu, întâlnire cu studenții UMFST Târgu Mureș

Teodora Mindru Evenimente, Press, Studenti Lasă un comentariu   ,

banner basescuFostul Președinte al României, Traian Băsescu, vine la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș pentru a dezbate cu studenții o temă de actualitate: „România și perspectivele Uniunii Europene”.

Evenimentul este organizat de Facultatea de Științe și Litere din cadrul UMFST Târgu Mureș și va avea loc joi, 21 martie 2019, începând cu ora 15.00, în Sala Festivă a Universității.

Conferința face parte din seria întâlnirilor „Președinți la UMFST”, iar la eveniment sunt invitați să participe toți membrii comunității academice.


Selecții pentru mobilități Erasmus de studiu la Facultățile de Inginerie, Științe și Litere, Economie și Drept ale UMFST

Teodora Mindru Evenimente, Press, Studenti Lasă un comentariu   , ,

Erasmus STStudenții Facultăților de Inginerie, Științe și Litere și Economie și Drept din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș pot depune la decanatele facultăților lor, în perioada 15 martie 2019 – 5 aprilie 2019, dosarele de candidatură pentru mobilități Erasmus de studiu. Selecțiile se vor desfășura în perioada 8 – 12 aprilie 2019, iar facultățile vor anunța ulterior data fixată pentru interviuri.

Mobilitățile Erasmus de studiu presupun desfășurarea unui semestru sau a întregului an academic 2019-2020 la o universitate din Uniunea Europeană parteneră a UMFST. Lista universităților partenere ale Facultăților de Inginerie, Științe și Litere și Economie și Drept este disponibilă aici.

Lista actelor necesare pentru dosarul de selecție poate fi consultată aici.

Studenții beneficiază de ajutorul și consilierea Biroului Erasmus+ în pregătirea dosarului de selecție, fie la sediul acestuia, str. Nicolae Iorga nr. 1, sala R16, fie online, la adresele de e-mail vbuta@upm.ro si suciu@upm.ro .