Monthly Archives: February 2019

Se recrutează studenți pentru proiecte de cercetare

February 1st, 2019 (No Comments)

Laboratorul de Fiziologie și Fiziopatologie Cardiovasculară din cadrul Disciplinei de Fiziologie recrutează studenți în anii de studiu II-V ai Facultății de Medicină din cadrul UMFST Târgu Mureș în vederea participării în cadrul unor proiecte de cercetare având ca teme: evaluarea impactului unor factori de mediu asupra sistemului cardiovascular la șobolan și identificarea unor markeri moleculari […]

« Previous   1 2 3 4